Wystawa i konferencja w PAU

Wystawa

"Od intuicji do kierunków badań.
Marian Mięsowicz (1907-1992) w stulecie urodzin"

ze zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU,
Rodziny Profesora
oraz
Instytutu Fizyki Jądrowej
im. Henryka Niewodniczańskiego
16 listopada 2007, sala wystawowa PAU, Kraków, ul św. Jana 26

Ekspozycja ma na celu pokazać na podstawie zachowanych materiałów archiwalnych warsztat badawczy i działalność naukową wybitnego fizyka. Powinna też stanowić zachętę do zachowywania cennych archiwaliów i pamiątek rodzinnych, które - przekazane do archiwów - wzbogacają naszą wiedzę o ludziach i czasach, w jakich żyli i pracowali. Otwarcie wystawy odbędzie się w piątek 16 listopada 2007 roku o godzinie 14:00 w sali wystawowej przy ul. św. Jana 26.

Zdjęcie ofiarowane Prof. M. Mięsowiczowi przez załogę Apollo 15 podczas wizyty w Krakowie 21.01.1972

Zdjęcie ofiarowane Prof. M. Mięsowiczowi przez załogę Apollo 15 podczas wizyty w Krakowie 21.01.1972

Wystawa połączona jest z obchodami jubileuszu stulecia urodzin Profesora oraz z konferencją pt. "Archiwa dla nauki. Dlaczego nauce potrzebne są archiwa naukowe?".

Konferencja

"Archiwa dla nauki. Dlaczego nauce potrzebne są archiwa naukowe?"

16 listopada 2007, Aula PAU, Kraków, ul Sławkowska 17

Program

10:15 – Otwarcie: Sekretarz Generalny PAU, prof. Jerzy Wyrozumski
Prof. Andrzej Pelczar – Archiwum w nauce, nauka w archiwum
Prof. Zbigniew Mirek – Archiwa w naukach przyrodniczych
Prof. Zdzisław Gajda – Archiwa w naukach medyczych
Przerwa na kawę
Mgr Adam Cieślak– Archiwa naukowe w Europie i na świecie na wybranych przykładach
Dr Marek Durcansky – Archiwa specjalistyczne i ich rola w gromadzeniu źródeł do historii nauki w Republice Czeskiej. Tradycja – stan aktualny – perspektywy
13:15Przerwa na obiad
14:00Otwarcie wystawy "Od intuicji do kierunków badań. Marian Mięsowicz (1907-1992) w stulecie urodzin"
14:45 – Dr Rita Majkowska – Kształtowanie się modelu archiwum jako placówki naukowej
Mgr Diana Błońska – Źródła do dziejów nauki w zbiorach Archiwum UJ
Mgr Ewa Dziurzyńska – Różnorodność źródeł do historii nauki na wybranych przykładach ze zbiorów Archiwum Nauki PAN i PAU
Mgr Janina Potocka-Schwartz – Archiwum Matematyków Polskich przy oddziale Instytutu Matematycznego PAN w Sopocie - idea i stan obecny
Mgr Lidia Serbin-Zuba – Archiwum Historyczne Elektroenergetyki Polskiej - idea powołania i specyfika zasobu
Dyskusja

Organizatorzy:

Archiwum Nauki PAN i PAU, Komisja Historii Nauki PAU, Oddział Krakowski SAP