Materiały do książki poświęconej pamięci
prof.  Mariana  Mięsowicza

Cz. 1.  Informacje biograficzne:
Cz. 2  Uczony:
Cz. 3  Organizator nauki:
Cz. 4  Mistrz i przyjaciel:
Cz. 5  Marian Mięsowicz w opowieści najbliższej rodziny: