W 2007 roku obchodziliśmy 100. rocznicę urodzin Profesora Mariana Mięsowicza (1907-1992), jednego z największych fizyków polskich. Był on pionierem w dziedzinie fizyki ciekłych kryształów, odkrył anizotropię ich lepkości, a także określił i obliczył współczynniki lepkości dla cząsteczek ciekłych kryształów, znane jako "współczynniki Mięsowicza". Był inicjatorem nowych metod badawczych w dziedzinie fizyki cząstek elementarnych i fizyki promieniowania kosmicznego oraz w zastosowaniach fizyki jądrowej. Rocznica ta obchodzona była z inicjatywy przyjaciół i byłych studentów profesora Mięsowicza w hołdzie dla jego osiągnięć i zasług.

Organizatorzy:

Polska Akademia Umiejętności

Akademia Górniczo-Hutnicza

Instytut Fizyki Jądrowej PAN

Uniwersytet Jagielloński

Sponsorzy:

National Atomic Energy Agency, Polska Akademia Umiejętności, Polska Akademia Nauk, AGH University of Science and Technology, Instytut Fizyki Jądrowej PAN, Uniwersytet Jagielloński